Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn ghé thăm website Đầu Tu Thụ Động. Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản sử dụng về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi như dưới đây.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của website này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng website này.

Bản quyền và quyền sở hữu

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm các văn bản, giao diện, hình ảnh,.. đều thuộc bản quyền của Đầu Tư Thụ Động hoặc các bên đối tác của Đầu Tư Thụ Động. Bản quyền của Đầu Tư Thụ Động được thể hiện trên website bằng dòng chữ ‘© 2021 Copyright by Đầu Tư Thụ Động. All rights reserved.‘ cuối website.

Bất kỳ nội dung, dữ liệu nào thuộc website này đều thuộc quyền sở hữu của Đầu Tư Thụ Động và được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… mà không được sự chấp thuận trước của Đầu Tư Thụ Động là xâm phạm quyền của Đầu Tư Thụ Động. Đầu Tư Thụ Động có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng.

Nội dung

1. Quyền và trách nhiệm của Đầu Tư Thụ Động

Đầu Tư Thụ Động có quyền thay đổi và/hoặc xóa bỏ các nội dung, dữ liệu của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Đầu Tư Thụ Động có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

Đầu Tư Thụ Động có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ của Đầu Tư Thụ Động. Đầu Tư Thụ Động cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Đầu Tư Thụ Động lưu trữ, sử dụng hoàn toàn bảo mật và nội bộ.

Bạn phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn; điều đó có nghĩa Đầu Tư Thụ Động sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

2. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Đầu Tư Thụ Động cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: ‘© 2021 Copyright by Đầu Tư Thụ Động.”

Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website của Đầu Tư Thụ Động; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Đầu Tư Thụ Động.

Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Đầu Tư Thụ Động không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

Điều khoản sử dụng chung

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Đầu Tư Thụ Động luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với chúng tôi.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Đầu Tư Thụ Động và các bên liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Đầu Tư Thụ Động có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.