Miễn trừ trách nhiệm

Những thông tin đăng tải trên trang web “DauTuThuDong.Com” chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề đang được quan tâm và đều mang tính tham khảo. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định và những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông bằng điện tử nên những thông tin đăng trên trang web này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc thiếu chính xác. Theo đó, xin hiểu rằng chúng tôi không nhằm mục đích cung cấp nội dung tư vấn hay dịch vụ liên quan đến vấn đề tài chính, đầu tư hoặc các lời khuyên chuyên môn khác.

Do đó, quý vị không nên sử dụng những thông tin này thay cho nội dung tư vấn chuyên môn. Trước khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện hành động nào, quý vị nên tham vấn những nhà chuyên môn về lĩnh vực và tự quyết định về hành động của mình.

Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, DauTuThuDong.Com không chịu trách nhiệm đối với mọi sai sót hay bỏ sót hoặc hệ quả nào từ việc sử dụng những thông tin này.

Mọi thông tin đăng tải trên trang web này được giữ “nguyên trạng”; chúng tôi không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác và tính cập nhật hoặc hệ quả từ việc sử dụng thông tin này, và không đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được nêu rõ hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về việc áp dụng, tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Một số đường dẫn trên trang web này liên kết với những trang web khác do các bên thứ ba quản lý, không thuộc quyền kiểm soát của DauTuThuDong.Com. DauTuThuDong.Com không đưa ra phát biểu nào về tính chính xác hoặc về bất kỳ khía cạnh nào khác của những thông tin đăng tải trên các trang web đó.