[CẬP NHẬT HÀNG NGÀY] Lợi nhuận đầu tư cùng sàn WorldTrader

4.7/5 - (3 bình chọn)

Sàn WorldTrader và đội nhóm chúng tôi bắt chạy và đầu đọc lệnh từ 18/4/2020, Đầu tư thụ động chính thức ra mắt trang cập nhật lợi nhuận đầu tư cùng sàn WorldTrader hàng ngày cũng như Live Stream trực tiếp để các nhà đầu tư có thể vào xem, tham khảo và giao dịch.

Trong trường hợp, các bạn không thể vào Discord do đường truyền, khóa room hoặc bất cứ lý do nào. Có thể xem trực tiếp tại Live Stream theo đường dẫn.

Bài viết liên quan:

Thống kê lợi nhuận đầu tư cùng sàn WorldTrader

Lưu ý: Thời gian giao dịch vào lúc 20h30 hàng ngày, NĐT nên có mặt sớm để vào Discord kịp thời

NGÀYLỢI NHUẬNLIVE STREAM
18/5/20202.56%https://youtu.be/HObjXGGGghk
19/5/20202.3%https://youtu.be/JrQHjmK4ciQ
20/5/20202.72%https://youtu.be/v-WQNBnE794
21/5/20202.42%https://youtu.be/x_qVWj9CMIM
22/5/20202.2%https://youtu.be/x_qVWj9CMIM
23/5/20201.2%https://youtu.be/M8lAsTVs3Ew
24/5/2020NGHỈ - CHỦ NHẬTNGHỈ - CHỦ NHẬT
25/5/20202.6%https://youtu.be/dFjWLg467qs
26/5/20201.58%https://youtu.be/QDsxztbbP7o
27/5/20201.9%https://youtu.be/_G_ezrU4pEI
28/5/20202.38%https://youtu.be/fvDXUgmHwkU
29/5/2020NGHỈ - KHÔNG GIAO DỊCHNGHỈ - KHÔNG GIAO DỊCH
30/5/20202.2%https://youtu.be/0jII4yrZtjA
31/5/2020NGHỈ - CHỦ NHẬTNGHỈ - CHỦ NHẬT
01/6/20201.42%https://youtu.be/BOQCO93I0m0
02/6/20201.5%
03/6/20201.2%https://youtu.be/Br0p1bx1kzk
04/6/20201.52%https://youtu.be/iTAWMbhxKF4
05/6/20201.12%
06/6/20201.5%
07/6/2020NGHỈ - CHỦ NHẬT
08/6/20201.1%https://youtu.be/enFms1hqYxE
09/6/20201.5%https://youtu.be/t5IDwoFjQ9U
10/6/20202%
11/6/20200.6%https://youtu.be/3N7eFf-SfzA
12/6/2020NGHỈ - KHÔNG GIAO DỊCHNGHỈ - KHÔNG GIAO DỊCH
13/6/2020NGHỈ - KHÔNG GIAO DỊCHNGHỈ - KHÔNG GIAO DỊCH
14/6/20201.4%https://youtu.be/YSyL_WXQ0tc
15/6/2020NGHỈ - KHÔNG GIAO DỊCHNGHỈ - KHÔNG GIAO DỊCH
16/6/20201.2%https://youtu.be/wmVyfUtrws8
17/6/20200.7%https://youtu.be/LllyGt7zr8s
18/6/2020NGHỈ - KHÔNG GIAO DỊCH
19/6/20201.14%
TỔNG41.96%
Đăng ký
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments