Về chúng tôi

Đầu Tư Thụ Động - Hệ thống Website chia sẻ kiến thức, phân tích, đánh giá kênh đầu tư 4.0

Tham gia cộng đồng đầu tư khoảng đầu năm 2016 đến nay, nếm trải qua khá nhiều các hương vị của thị trường này.

“Được có, mất có”, phát triển từ giai đoạn sớm, tham gia vào không ít các dự án dự án tốt cũng có, dự án “ma” cũng không ít.

Vậy nên chúng tôi hiểu được nhà đầu tư muốn gì, cần gì và thiếu gì? Nếu bạn là người mới đến đây. Hãy đọc bài viết dành cho người mới trước khi bắt đầu nhé.

Với tên Đầu Tư Thụ Động – Chúng tôi muốn khẳng định giá trị của mình sẽ là một trang Phân tích & Chia sẻ một cách KHÁCH QUAN nhất về các dự án đầu tư. Và “chữ tâm trong nghề” của chúng tôi là không bao giờ để những nhà đầu tư theo chúng tôi phải mất tiền.

Với quan điểm “Nhà đầu tư có tiền thì chúng tôi mới có tiền” vậy nên những dự án chúng tôi đầu tư đều là dự án ổn định và mong muốn giúp nhà đầu tư có thu nhập ổn định 1-2%/ngày.

Về chúng tôi

Mình là người sáng lập của Đầu Tư Thụ Động – Website đánh giá, phân tích kênh đầu tư 4.0

Công Đạt

Founder

Thành quả của chúng tôi

Trong vòng hơn 4 năm, chúng tôi đã xây dựng được cộng đồng và mang lại giá trị cho nhà đầu tư.

Liên hệ hợp tác???

Dự án, nhà đầu tư, cá nhân về đầu tư tài chính cần hợp tác vui lòng liên hệ